Menu Close

They write about us:

Bird skull found in the mouth of a child buried in a cave:
http://naukawpolsce.pap.pl/tag/jaskinia-tunel-wielki

 

Our publications:

About project

M. Kot, N. Gryczewska, C. Berto, M. Wojenka, M. Szeliga, E. Jaskulska, R. Fetner, M. Krajcarz, K. Wertz, K. Zarzecka-Szubińska, M. T. Krajcarz, M. Moskal-del Hoyo, M. Leloch, M. Jakubczak 2019 Thirteen cave sites: settlement patterns in Sąspów Valley, Polish Jura

https://www.researchgate.net/publication/336562592_Thirteen_cave_sites_settlement_patterns_in_Saspow_Valley_Polish_Jura

 

Garncarskie Rockshelter

M. Wojenka, M.Kot 2019 Ergonomics as a Tool for Fire Structures Reconstruction Case Study of a Kiln Located in the Garncarskie Rock Shelter in Polish Jura Chain

https://www.researchgate.net/publication/336533126_Ergonomics_as_a_Tool_for_Fire_Structures_Reconstruction_Case_Study_of_a_Kiln_Located_in_the_Garncarskie_Rock_Shelter_in_Polish_Jura_Chain

 

Złota Góra and the ALS data analysis

M. Kot, M.Leloch, M.Jakubczak 2018 Uzdrowisko na złotej Górze w świetle obrazowania als

https://www.researchgate.net/publication/335822257_The_ALS_data_analysis_for_Zlota_Gora_spa_estate

Leloch M., Jakubczak M., Przybyła M., Pyżewicz K., Szeliga M., Wojenka M., Czajka G., Kot M. 2021 A multiproxy approach to studying a large prehistoric enclosure in Ojców, Kraków Upland, Poland. Archaeological Prospection, 1-21.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/arp.1824

Złodziejska Cave

N.Gryczewska, M.Kot, M.Wojenka 2019 Napisy na ścianach jaskini Złodziejskiej w Ojcowie. Przyczynek do studiów nad historią ruchu turystycznego w okolicach Ojcowa (Inscriptions on walls of Złodziejska Cave in Ojców. A contribution to the study of tourism history in the vicinity of Ojców)

https://www.researchgate.net/publication/341314371_Inscriptions_on_walls_of_Zlodziejska_Cave_in_Ojcow_A_contribution_to_the_study_of_tourism_history_in_the_vicinity_of_Ojcow

 

Stefan’s Krukowski excavations in the Sąspów Valley

M.Szeliga, M.Wojenka, M.Kot 2019 Badania wykopaliskowe Stefana Krukowskiego w Dolinie Sąspowskiej (Stefan Krukowski ’s Excavations in the Sąspowska Valley)

https://www.researchgate.net/publication/341452525_Stefan_Krukowski_’s_Excavations_in_the_Saspowska_Valley

 

Tunel Wielki Cave

C. Berto, A. Nadachowski, A. Pereswiet-Soltan, A. Lemanik, M. Kot 2020 The Middle Pleistocene small mammals from the lower layers of Tunel Wielki Cave (Kraków-Częstochowa Upland): An Early Toringian assemblage in Poland

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040618220306443?via%3Dihub

Kot M., Wojenka M, Czajka G., Kontny B., Gryczewska N. 2020 Post-Neolithic human occupation in Tunel Wielki Cave (southern Poland), Folia Quaternaria 88, 17-39. DOI 10.4467/21995923FQ.20.002.13191

https://www.researchgate.net/publication/349245917_Post-Neolithic_occupation_in_Tunel_Wielki_Cave_southern_Poland

 

Koziarnia Cave

Wertz, KTornberg, RHuhtala, KDiakowski, MKotowski, JKot, MWhere the snags are: Looking into bird bonesInt J Osteoarchaeol20211– 7https://doi.org/10.1002/oa.2976

Kontny B., Szeliga M., Kosiński T., Mueller-Bieniek A., Kot M. 2021 A unique clay rattle from Koziarnia Cave in southern Poland, Archaologisches Korrespondenzblatt 51:91-110.

Berto, C., Krajcarz, M.T., Moskal-del Hoyo M., Komar M., Sinet-Mathiot V., Zarzecka-Szubińska K., Krajcarz M., Szymanek M., Wertz K., Marciszak A., Mętrak, M., Suska-Malawska M., Wilcke, A., Kot, M. 2021. Environment changes during Middle to Upper Palaeolithic transition in southern Poland (Central Europe). A multiproxy approach for the MIS 3 sequence of Koziarnia Cave (Kraków-Częstochowa Upland). Journal of Archaeological Science: Reports 35: 102723.

https://www.researchgate.net/publication/347950463_Environment_changes_during_Middle_to_Upper_Palaeolithic_transition_in_southern_Poland_Central_Europe_A_multiproxy_approach_for_the_MIS_3_sequence_of_Koziarnia_Cave_Krakow-Czestochowa_Upland

Kot M., Krajcarz M.T., Moskal-del Hoyo M., Gryczewska N., Wojenka M., Pyżewicz K., Sinet-Mathiot V., Diakowski M., Fedorowicz S., Gąsiorowski M., Marciszak A., Mackiewicz P., Lipecki G. 2021 Chronostratigraphy of Jerzmanowician. New data from Koziarnia Cave, Poland. Journal of Archaeological Science: Reports 38, https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2021.103014