Menu Zamknij

Stanowisko Dziurawiec Malesowy w końcu doczekało się publikacji. Schronisko, zlokalizowane w Wąwozie Jamki, w Dolinie Sąspowskiej, zostało odkryte wiele lat temu przez Waldemara Chmielewskiego. Razem ze swoimi studentami, profesor przeprowadził tam badania sondażowe. Odkryto wtedy ubogi zespół zabytków, który nigdy nie doczekał publikacji. Chociaż materiały zaginęły, to zachowana dokumentacja umożliwiła odkryć na nowo Dziurawiec Malesowy i włączyć go do grupy stanowisk neolitycznych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.

Więcej informacji w artykule:

Gryczewska, N., Kot, M., Szymczak, K., 2020. Dziurawiec Malesowy- zapomniane stanowisko z Doliny Sąspowskiej. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Wł. Szafera. 30, 291-298.

https://www.researchgate.net/publication/349574549_Dziurawiec_Malesowy_-_a_forgotten_site_in_Saspow_Valley